March 13, 2020

Hindu Human Rights Activist Granted Asylum on February 12, 2020.*

March 13, 2020

BNP Activist Granted Asylum on February 10, 2020.*

March 13, 2020

Hindu Minority Rights Activist Family Granted Asylum on February 4, 2020.*

March 13, 2020

BNP Activist Granted Asylum on January 31, 2020.*